2011. július 8., péntek

Kik is az angyalok?

Az angyalokban való hit évszázadokon át természetes dolog volt. Ma is vallástól függetlenül az emberek többsége hisz a védőangyalokban, mert biztonságot jelentenek számukra, hogy megóvják őket a bajtól. Valahogy úgy, mint egy láthatatlan testőr, aki mindig a nyomukban van. A hit fontos, hiszen a hittel sokmindent el lehet érni. Csak az válhat valóra, amiben hinni merünk!

Angyal szó jelentése: tiszta szellem, segítő, önzetlen, kivételes jósággal megáldott személy, a Bibliában Isten hírnöke. Némely vallás hitvilágában jóságos lény.

A védőangyalok fogalmát az egész világon, szinte minden kultúrában ismerik, a zoroasztriánus (perzsa), zsidó, keresztény és iszlám hitvilágban egyaránt szerepelnek, de vannak előzményeik a pogány hitekben is, azonban minden vallásban máshogyan ábrázolják őket. A nagy történelmi világvallásoknál a madártestű, emberfejű kerubok voltak a mai angyalképek ősei. Az eltérő vallások és kultúrák hatására az emberek el kezdtek hinni a különleges erővel rendelkező lények létezésében, akik a menny és föld között lebegnek.
A Biblia szerint az angyalok teljes mértékben Isten felé forduló lények. Létük Rá irányuló, szerető figyelemmel kísérik, soha el nem múló dicsőítésben, és az egész kozmosz, ezen belül különösen az ember szolgálatának gyakorlásában telnek napjaik.
A kereszténység tanítása szerint egy angyal volt az, aki a szabadító gyermek csodás születését megjövendölte, majd hírül vitte a megváltó születését Máriától, később szintén angyalok világítják be a szabadító gyermek születésének éjszakáját, és a pásztoroknak hirdetik az Üdvözítő eljövetelét. Csendben és tolakodás nélkül maradtak jelen az angyalok Jézus földi életében, szolgálták őt a pusztában, vigaszt és erősítést vittek neki az Olajfák hegyén. (http://drimmun.com/terapiak/hit-a-vedoangyalokban.html)


Dr. Doreen Virtue ezt írja egyik könyvében:

Az angyalok azt mondják, hogy az angyal szó "a" betűvel kezdődik (angel, ami annyit jelent, hogy kérj) (ask). Az utolsó betűje az "l", ami annyit jelent, hogy figyelj (listen). Ha mindig emlékszel arra, hogy kérned és figyelned kell, akkor minden más jól alakul.

Azok a lények, akiket én angyaloknak nevezek, teljes mértékben angyali lények, abban az értelemben, hogy Isten a mennyekben teremtette őket, és sosem jártak a Földön emberi alakot öltve. Megjelenhetnek testet öltött angyalok formájában, akik úgy néznek ki, mint az emberek. Az angyalok szépsége minden gyönyörűséget felülmúl, amit valaha a Földön láttam. Opálosan áttetszőek, hús-vér test vagy faj nélküliek, szárnyaik vannak és ragyogóak. Gyakran hasonlítanak a reneszánsz festmények alakjaira. Hatalmas szeretet és mélységes béke sugárzik belőlük. Minden egyes angyal rendelkezik névvel, saját személyiségjegyekkel és személyre szabott céllal, akárcsak az emberek. Az angyalok mindenkihez szólnak, és mindenki egyformán képes lehet meghallani és megérteni a hangjukat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése